Thứ 6, 02/06/2023 - 10:03
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:24/03/2023
Ngày hiệu lực:24/03/2023
28/03/2023 Lượt xem 32
Ngày ban hành:28/03/2023
Ngày hiệu lực:24/03/2023
Số công báo Số 4 + 5 + 6 + 7
Số hiệu 439/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Trương Cảnh Tuyên
Ngày có hiệu lực 24/03/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống
2 Tải xuống