Thứ 7, 23/09/2023 - 10:30
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang được phê duyệt kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:13/02/2023
Ngày hiệu lực:13/02/2023
28/03/2023 Lượt xem 110
Ngày ban hành:28/03/2023
Ngày hiệu lực:13/02/2023
Số công báo Số 4 + 5 + 6 + 7
Số hiệu 199/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống