Thứ 7, 23/09/2023 - 10:39
Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
14/09/2022 Lượt xem 124
Ngày ban hành:14/09/2022
Ngày hiệu lực:
Số công báo Số 3
Số hiệu 28/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống