Thứ 6, 02/06/2023 - 07:56
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:31/01/2023
Ngày hiệu lực:10/02/2023
28/03/2023 Lượt xem 33
Ngày ban hành:28/03/2023
Ngày hiệu lực:10/02/2023
Số công báo Số 4 + 5 + 6 + 7
Số hiệu 09/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2023
Loại văn bản Quyết định pháp quy
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực 10/02/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống