Thứ 2, 30/01/2023 - 22:08
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường Khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:22/07/2022
Ngày hiệu lực:
22/07/2022 Lượt xem 105
Ngày ban hành:22/07/2022
Ngày hiệu lực:
Số công báo Số 1
Số hiệu 1326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2022
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống