Thứ 5, 23/03/2023 - 15:58
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại phần III Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:11/01/2023
Ngày hiệu lực:11/01/2023
30/01/2023 Lượt xem 24
Ngày ban hành:30/01/2023
Ngày hiệu lực:11/01/2023
Số công báo Số 2 + 3
Số hiệu 45/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực 11/01/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống