Thứ 5, 23/03/2023 - 15:24
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
Ngày ban hành:13/01/2023
Ngày hiệu lực:15/01/2023
31/01/2023 Lượt xem 54
Ngày ban hành:31/01/2023
Ngày hiệu lực:15/01/2023
Số công báo Số 2 + 3
Số hiệu 68/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực 15/01/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống
2 Tải xuống