Thứ 5, 23/03/2023 - 15:16
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:13/01/2023
Ngày hiệu lực:23/01/2023
30/01/2023 Lượt xem 43
Ngày ban hành:30/01/2023
Ngày hiệu lực:23/01/2023
Số công báo Số 2 + 3
Số hiệu 07/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Loại văn bản Quyết định pháp quy
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đồng Văn Thanh
Ngày có hiệu lực 23/01/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống