Thứ 5, 23/03/2023 - 15:09
Ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày ban hành:11/01/2023
Ngày hiệu lực:21/01/2023
30/01/2023 Lượt xem 24
Ngày ban hành:30/01/2023
Ngày hiệu lực:21/01/2023
Số công báo Số 2 + 3
Số hiệu 06/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Loại văn bản Quyết định pháp quy
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Trương Cảnh Tuyên
Ngày có hiệu lực 21/01/2023
Ngày hết hiệu lực

Dữ liệu đang cập nhật

STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống
2 Tải xuống
3 Tải xuống